Van het bestuur

Bestuurstafel (16)
Oktober 2014

Het eerste kwart van het seizoen zit er al weer op.
Dat heeft ons de eerste kampioenen opgeleverd: het 7e is kampioen op het veld geworden.
Proficiat voor hen. Maar natuurlijk voor de hele vereniging.
Alleen al het feit, dat wij dit jaar 7 seniorenteams hebben is vermeldenswaard.
Er zijn niet veel clubs in den lande die het zo goed lukt om de 'oudste jeugd' in zo grote getale met
spelplezier aan zich te binden.
En op de valreep is ook onze D3 kampioen geworden.
De meest directe concurrent verloor de laatste inhaalwedstrijd, waardoor onze D3 gedeeld eerste werd.
Nu zitten we tussen 3 oefen- en competitietoernooien in.
Begin oktober mochten we de nationale selecties van Duitsland en onze Wereldkampioen welkom heten in onze eigen Strijphal, als
voorbereiding op het Europees kampioenschap.
Hoewel het officieel een uitnodiging was van de Regio Zuid zijn het toch grotendeels onze eigen Rust Roesters geweest, die zich hebben
ingespannen om dit mogelijk te maken.
Ondertussen is de derde Battle of the South bezig.
En voor de zoveelste keer organiseren wij een jeugdtoernooi voor de D-en B-jeugd.
Ook weer mogelijk gemaakt door onze vrijwilligers.
Ongeacht de afloop zijn dat de ware kampioenen achter de schermen.
Bestuurlijk zijn er dit jaar drie bijzondere aandachtspunten, naast de normale zaken.
Financieel is het nu rustig, na de forse ingrepen die zijn goedgekeurd op de laatste JAV.
Maar dat kan ook een stilte voor de storm zijn, want er is nog geen definitieve financiële regeling met de Karpen, de
beheerder en mede-eigenaar van onze accommodatie.
Hoewel wij dat niet verwachten, zou dat voor onaangename verassingen kunnen zorgen.
Over de ledenwerving kunnen jullie elders lezen in een aparte artikelen-serie. Het derde aandachtspunt is het versimpelen van de organisatie van
Rust Roest.
Dit voorjaar kende Rust Roest nog 27 aparte commissies.
Voor een club als de onze is dat natuurlijk veel te veel.
Al die commissies moeten apart aangestuurd worden.
Een ook tussen de commissies onderling is het lastig communiceren.
Door de organisatie te versimpelen hebben we minder bestuurders en managers nodig voor hetzelfde werk en wordt ook de onderlinge
communicatie beter, met minder misverstanden.
Uiteindelijke is het de bedoeling om terug te gaan naar ongeveer 6 à 9 commissies. Dit zal geleidelijk gebeuren, zodat de vrijwilligers voldoende tijd
hebben om aan de veranderingen te wennen.
De eerste fusie tussen de verschillende technische commissies is begin van dit seizoen goed afgerond.
Dit sterkt het bestuur om de ingeslagen weg te vervolgen.
Meerdere 'oude' commissies zullen in eerste instantie opgaan in een nieuwe commissie, met 1 voorzitter die alles coördineert.
Daarna kunnen taken, als dat zinvol is, worden herverdeelt.
Voor nieuwe plannen wordt in het vervolg niet weer een nieuwe commissie opgericht,
maar wordt een keus gemaakt welke bestaande commissie die nieuwe plannen het best kan uitvoeren.
Aan deze vervolgplannen wordt nu hard gewerkt. Zodra er meer over bekend is, wordt dat natuurlijk gecommuniceerd.
Dit seizoen loopt ons huidige 5-jarenplan af.
Het bestuur is al druk bezig om een nieuw 5-jarenplan te maken, geldig voor de periode 2015-2020.
Daarvoor moeten we eerst weten wat de leden en andere belanghebbenden van Rust Roest vinden en welke wensen ze hebben.
Daarvoor hebben we 4 acties uitgezet.
Afgelopen voorjaar is een ouder-enquete uitgevoerd, en is door een student onze organisatie geëvalueerd. Op de JAV en een speciale stellingenavond is de mening van de
leden gepeild over een aantal onderwerpen.
En afgelopen week heeft een klein, maar naar onze mening representatief groepje, gebrainstormd over de identiteit van onze vereniging.
Samen met onze eigen inzichten zullen wij dit gebruiken om een ambitieus, maar ook haalbaar plan te maken voor onze toekomst.
Maar schroom niet om ook op een meer informele wijze jullie eigen toekomstvisie met bestuursleden te delen.
Alleen door te weten wat er onder de leden leeft kunnen we de beste besluiten nemen.
Op de JAV hebben de leden in ieder geval het laatste woord.
Namens het bestuur een fijne korfbalherfst toegewenst,

Kees Joosse, voorzitter.
 
Archief
Mei 2015 (1)
December 2014 (2)
November 2014 (1)
Oktober 2014 (1)
Augustus 2014 (1)
Maart 2014 (1)
November 2013 (1)
Oktober 2013 (1)
Augustus 2013 (1)
Juni 2013 (1)
Maart 2013 (1)
Februari 2013 (1)
December 2012 (1)
Oktober 2012 (1)
April 2012 (1)
Maart 2012 (1)
Februari 2012 (2)
Januari 2012 (1)