Bestuursverkiezing 2022-2023

Bestuursverkiezing 2022-2023

Als gevolg van het aftreden van René van den Heuvel als penningmeester is op de jaarlijkse algemene vergadering d.d. 22 juni j.l. Gonny Dubbeld benoemd als penningmeester. René neemt hiermee na 7 jaar afscheid van zijn rol als bestuurslid. Via deze weg willen wij hem nogmaals danken voor zijn inzet en inbreng van expertise. Met name de afgelopen corona jaren kunnen, ook op financieel gebied, als dynamisch bestempeld worden.

We zijn erg blij dat met het toetreden van de Gonny het bestuur weer voltallig is. Gonny zal bij de meeste van ons bekend staan als de moeder van Tess en Ryan. In het dagelijks leven is Gonny werkzaam bij Hub Noord-Brabant en in die rol onder andere verantwoordelijk voor de financiën. Aan expertise dus geen gebrek.

Naast de benoeming van Gonny zijn Kristy van Rijsingen (technische zaken) en Sandra van der Reijden (secretaris) herkozen voor de periode van 1 jaar. Gezamenlijk met Kees Hamming (voorzitter) en Kees Slot (algemeen bestuurslid) vormen zij voor het seizoen 2022-2023 dan het ook bestuur.

Mocht je ons willen benaderen dan kan dat natuurlijk altijd. Wij zijn regelmatig te vinden op het veld en onze contactgegevens staan ook vermeld op de site.

Groeten en via deze weg alvast een fijne vakantie gewenst

Bestuur Rust Roest

Kees, Gonny, Kristy, Sandra en Kees

Ander nieuws

Inloopavond

Beste leden en/of ouders van leden, Op woensdagavond 20 september organiseren wij als bestuur van 18 tot 21 uur een inloopavond voor alle leden en ouders van leden in ons

Meer lezen

Spelregelavond

Beste leden, ouders, geïnteresseerden, Woensdag 30 augustus zal er weer een spelregelavond worden georganiseerd, om 20:00 in ons clubhuis. Doel van de avond is het verduidelijken van de spelregels van

Meer lezen