Prijzen per 1 september 2019

Contributie Rust Roest

Contributie

Prijzen per 1 september 2019

De bedragen bij spelende leden zijn incl. € 0,00 voor de huur van het wedstrijdshirt. De bijdrage voor 2021/2022 zal op de JAV in juni 2021 worden vastgesteld.

De contributie dient aan het begin van de maand betaald te worden. Dit kan op rekening:
IBAN NL78RABO0145006085 ten name van Penningmeester CKV Rust Roest te Eindhoven.

De meeste leden maken daarbij gebruik van automatische incasso. Op deze wijze betaalt u steeds op tijd en altijd het juiste bedrag. Als u dat ook wilt dan kunt u links op “automatisch incasso SEPA” klikken en het formulier invullen en versturen naar: Penningmeester CKV Rust Roest, p.a. Grasanjelier 6, 5658 GZ Eindhoven.

Het lidmaatschap duurt minimaal tot het einde van het lopende seizoen (30 juni).

 

Voor de financiën van Rust Roest zijn donateurs van harte welkom. Een donateur is niet perse lid, maar steunt de club financieel. Bij donatie van minimaal € 45 krijgt u ons clubblad toegezonden.

Kinderen van 4 tot 18 jaar van financieel minder draagkrachtige ouders, komen in aanmerking voor het Jeugdsportfonds. Zie de website https://jeugdfondssportencultuur.nl/

Heeft u vragen over automatische incasso of jeugdsportfonds dan kunt u contact opnemen met de Rust Roest Penningmeester.