Prijzen per 1 september 2019

Contributie Rust Roest

Contributie

Prijzen per 1 september 2019

De bedragen bij spelende leden zijn incl. € 0,00 voor de huur van het wedstrijdshirt. De bijdrage voor 2021/2022 zal op de JAV in juni 2021 worden vastgesteld.

De contributie dient aan het begin van de maand betaald te worden. Dit kan op rekening:
IBAN NL78RABO0145006085 ten name van Penningmeester CKV Rust Roest te Eindhoven.

De meeste leden maken daarbij gebruik van automatische incasso. Op deze wijze betaalt u steeds op tijd en altijd het juiste bedrag. Als u dat ook wilt dan kunt u links op “automatisch incasso SEPA” klikken en het formulier invullen en versturen naar: Penningmeester CKV Rust Roest, p.a. Grasanjelier 6, 5658 GZ Eindhoven.

Het lidmaatschap duurt minimaal tot het einde van het lopende seizoen (30 juni).

 

Leeftijdsgroep Euro/maand
19 jaar en ouder
€ 22,00
15 t/m 18 jaar
€ 17,50
11 t/m 14 jaar
€ 15,50
7 t/m 10 jaar
€ 12,50
Kangoeroeklup (3 t/m 6 jaar)
€ 8,50
G-Korfbal
€ 10,50
Niet spelende leden / Trainingslid - student
€ 7,50
Kombifit / Trainingslid
€ 11,00
Donateur met krantje
€ 45,00/jaar

Voor de financiën van Rust Roest zijn donateurs van harte welkom. Een donateur is niet perse lid, maar steunt de club financieel. Bij donatie van minimaal € 45 krijgt u ons clubblad toegezonden.

Kinderen van 4 tot 18 jaar van financieel minder draagkrachtige ouders, komen in aanmerking voor het Jeugdsportfonds. Zie de website https://jeugdfondssportencultuur.nl/

Heeft u vragen over automatische incasso of jeugdsportfonds dan kunt u contact opnemen met de Rust Roest Penningmeester.