Corona update 13 november

Corona update 13 november

Beste Rust Roest leden,

Vanaf 13 november 18.00 uur zijn de coronamaatregelen verscherpt. Via dit bericht informeren we jullie over hoe wij hier binnen Rust Roest invulling aan geven. Voor algemene vragen verwijzen we naar: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/sport

Belangrijkste impact voor ons is de uitbreiding van het corona toegangsbewijs. Daarnaast mag er geen publiek meer bij wedstrijden aanwezig zijn. Tevens mag het clubhuis vanaf 20.00 uur niet meer geopend zijn. Het RIVM geeft hier gericht op sport het volgende over aan:

Spelregels voor sporten tijdens corona:

Iedereen mag binnen en buiten sporten. De basismaatregelen moeten de kans op besmettingen voorkomen. De volgende regels gelden:

  • Een coronatoegangsbewijs is verplicht op binnensportlocaties, inclusief sportkantines (met uitzondering van afhaal), kleedkamers en andere faciliteiten, voor iedereen vanaf 18 jaar.
  • Een coronatoegangsbewijs is verplicht voor amateursporters vanaf 18 jaar die gebruik maken van faciliteiten binnen op sportlocaties, zoals kleedkamers en de sportkantine.
  • Sporten in groepsverband is toegestaan.
  • 1,5 meter afstand houden is niet verplicht bij wedstrijden en trainingen. · Houdt u verder aan de basisregels om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Regels voor publiek bij sportwedstrijden

  • Er is geen publiek toegestaan bij wedstrijden in de professionele- en amateursport.

Uitzondering:

  • Personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten. Dit betekent ook dat zowel betaalde personen als vrijwilligers geen coronatoegangsbewijs hoeven te laten zien op het moment dat zij een functie voor de sport vervullen in een binnensportlocatie. Zodra zij geen taak meer vervullen, moeten zij de sportlocatie verlaten.

Hoe gaan we als Rust Roest hier mee om:

Concreet betekent dit dat iedereen vanaf 18 jaar een coronatoegangsbewijs moet kunnen overleggen bij betreding van de sporthal en de kantine. Uitzondering op deze maatregel zijn coaches, trainers en scheidsrechters en deze hoeven dan ook niet te worden gescand (vastgesteld door NOC/NSF en de overheid).

Wij worden als vereniging verplicht om te toetsen op het coronatoegangsbewijs. Dit kan door middel van de app “Corona Scanner” (voor iedereen te downloaden). In deze app staat ook vermeld hoe het proces van scannen verloopt (incl check op ID). Hier onder volgt een overzicht van de maatregelen die wij binnen Rust Roest hiervoor nemen.

Trainingen:

Spelers onder de 18 hoeven geen bewijs te laten zien. Jeugdtrainingen kunnen in de gebruikelijke vorm doorgang vinden. Ouders of begeleiders mogen niet in de zaal aanwezig zijn tijdens de trainingen.

Voor de senioren en eventueel junioren geldt dat de aanvoerder verantwoordelijk is voor het scannen van de medespelers bij betreding van de zaal. Publiek mag dus ook bij trainingen niet aanwezig zijn in de zaal.

Thuiswedstrijden:

Op wedstrijddagen zal alleen de hoofdingang van het clubhuis toegankelijk zijn. Iedereen vanaf 18 jaar zal bij betreding van de kantine door een vrijwilliger gecontroleerd worden op een geldig Coronatoegangsbewijs. De hoofdtoegang naar de sporthal wordt afgesloten. De sporthal is dus uitsluitend via de accommodatie van Rust Roest bereikbaar.

Bewegwijzering zal worden geplaatst.

Uitwedstrijden:

We volgen in dit geval het protocol van de ontvangende vereniging. Ook de chauffeurs vallen onder publiek en mogen dus in principe de sporthal niet betreden. Volg hierbij ook de aanwijzingen van de ontvangende vereniging.

We beseffen dat dit veel vraagt van iedereen en hopen dan ook dat deze maatregelen kort van kracht zijn. Tot die tijd hopen we op iedereen zijn/haar medewerking.

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

Bestuur Rust Roest

Ander nieuws