Privacy Statement

Uw privacy is van groot belang. Rust Roest verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt.

Alle persoonsgegevens, die u via deze website verstrekt, worden behandeld conform de vigerende wetgeving op het gebied van de privacy.
 
Met het invullen en versturen van een formulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker Rust Roest toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan en te gebruiken voor het verlenen van aangevraagde informatie en diensten en voor het gebruik voor statistische doeleinden.

Privacy bij Rust Roest
Zoals u wellicht weet trad op 25 mei 2018 de nieuwe Europese wetgeving in, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV). Als gevolg van deze wetgeving worden ook aan sportclubs extra regels opgelegd om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens van hun leden. Bij Rust Roest zijn we de laatste maanden druk in de weer geweest om hiervoor het e.e.a. uit te zoeken en om zaken te beschrijven. Zo gaan we o.a. een AVG-verklaring opgevraagd bij de Stichting AGV op basis van een uitgebreide “zelfscan”. 

Wat gaat u ervan merken?

We gaan al onze leden (bij minderjarige de ouders) vragen om toestemming om foto’s/films en dergelijke, waarop onze leden kunnen staan, te kunnen blijven plaatsen op de website en social media (om onze club te promoten en mensen te informeren). We zullen hier op korte termijn mee beginnen en zullen dit proces zo spoedig mogelijk afronden. De website is aangepast. Hierop is inmiddels een privacy statement geplaatst. Ook het inschrijfformulier voor nieuwe leden is inmiddels aangepast. We kunnen zo op voorhand al onze nieuwe leden informeren op welke wijze wij zorgvuldig met de gegevens van onze leden omgaan. Daarnaast hebben we een notitie gemaakt waarin staat vermeld welke automatiseringssystemen we gebruiken, wie ervoor geautoriseerd is, hoe we omgaan met foto’s, formulieren voor het kamp etc. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op.

Wat kunt u zelf doen?

Bij Rust Roest maken een aantal leden gebruik van de Sportlink-app. Hierin staan de wedstrijden, uitslagen, standen, maar ook de adressen van verenigingen en de “speelkaarten” van alle leden en tegenstanders. In deze app heeft u drie mogelijkheden om u te presenteren.  Te weten “open”, “normaal” en “beperkt”. U kunt uw privacy wijzigen in de app onder het kopje “instellingen”, “mijn persoonsgegevens”, naar beneden scrollen daar kunt u het wijzigen en zelf bepalen welke gegevens u zichtbaar wilt hebben voor anderen.
Als u onverhoopt gegevens, foto’s of andere zaken op onze website/onze social media of via andere kanalen ziet waarvan u denkt dat uw privacy wordt beschadigd doe daarvan dan a.u.b. een melding (bij het bestuur) zodat we het kunnen wijzigen of het e.e.a. met elkaar bespreekbaar kunnen maken.