Vertrouwenscontact-persoon (VCP)

Waarom is er eigenlijk een vertrouwenscontactpersoon nodig? Binnen een vereniging zijn de scheidingslijnen vaak dun. Bewust of onbewust kunnen er situaties ontstaan waar leden zich ongemakkelijk bij voelen. En sommige situaties zijn nu eenmaal ook moeilijk bespreekbaar; denk hierbij aan onderwerpen als pesten, seksuele intimidatie of criminaliteit. Het kan dan prettig zijn om contact op te nemen met de vertrouwenscontactpersoon . De vertrouwenscontactpersoon kan een luisterend oor bieden en helpen bij het zoeken naar een oplossing. Daarnaast adviseert en stimuleert hij/zij de vereniging om preventieve maatregelen te nemen. Binnen onze vereniging vervullen Rijan Falkenberg en Diewke Beishuizen de rol van vertrouwenscontactpersoon .

Heb je iets wat je aan de vertrouwenscontactpersonen wilt voorleggen stuur dan een mail naar Diewke of Rijan

Je kunt ze natuurlijk ook aanspreken bij Rust Roest.

Diewke en Rijan kunnen elkaars mails niet zien. Dus wil je dat beide geïnformeerd zijn stuur ze dan ook beiden een mail.