Vertrouwenspersoon

Waarom is er eigenlijk een vertrouwenspersoon nodig? Binnen een vereniging zijn de scheidingslijnen vaak dun. Bewust of onbewust kunnen er situaties ontstaan waar leden zich ongemakkelijk bij voelen. En sommige situaties zijn nu eenmaal ook moeilijk bespreekbaar; denk hierbij aan onderwerpen als pesten, seksuele intimidatie of criminaliteit. Het kan dan prettig om contact op te nemen met de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon kan een luisterend oor bieden en helpen bij het zoeken naar een oplossing. Daarnaast adviseert en stimuleert hij/zij de vereniging om preventieve maatregelen te nemen. Binnen onze vereniging vervult Rob Bijl de rol van vertrouwenspersoon. Rob is bereikbaar via: Vertrouwenspersoon@rustroest.nl